Ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

15
mar

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Wójta Gminy Chrzanów

z dnia 15 marca 2020 r.

 w sprawie wprowadzenia ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Chrzanów, związanego z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433) zarządzam, co następuje:

§1.

Od dnia 16 marca 2020 r. od godz. 07:30  do odwołania w Urzędzie Gminy Chrzanów wprowadzam ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów.

§2. 

 1. W celu załatwienia spraw urzędowych zaleca się korzystanie z formy kontaktu:
  a) korespondencyjnego (Urząd Gminy Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów),
  b) elektronicznego (platforma e-Puap, e-mail: gmina@chrzanow.eurzad.eu
  lub e-mail do poszczególnych pracowników:
  https://chrzanow.eurzad.eu/index.php/kontakt/),
  c)telefonicznego ( 15 8755132  lub 15 8755119).
 2. W przypadku spraw pilnych, wymagających wyłącznie osobistego działania, będzie czynne tymczasowe stanowisko ds. obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Chrzanów (na parterze budynku przy drzwiach wejściowych).
 3. Informacje na temat pracy Urzędu Gminy Chrzanów oraz działań podejmowanych przez Wójta Gminy Chrzanów, w związku z pandemią koronowirusa, będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Urzędu – https://chrzanow.eurzad.eu

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Marcin Sulowski