GOPS – Ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

16
mar

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
Kierownika Gminnego ośrodka pomocy społecznej w Chrzanowie
z dnia 15 marca 2020 r.

 w sprawie wprowadzenia ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie, związanego z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433) zarządzam, co następuje:

§1. 

Od dnia 16 marca 2020 r. od godz. 07:30  do odwołania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie wprowadzam ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów.

§2. 

 1. W celu załatwienia spraw urzędowych zaleca się korzystanie z formy kontaktu:
  • korespondencyjnego
   (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów),
  • elektronicznego (platforma e-Puap, bankowość elektroniczna, portal Emp@tia  portal PUE ZUS),e-mail: poczta@gopschrzanow.pl
   lub e-mail do poszczególnych pracowników:
   https://chrzanow.eurzad.eu/index.php/kontakt/),
  • telefonicznego ( 15 8755 539 ).
 2. W przypadku spraw pilnych, wymagających wyłącznie osobistego działania, będzie czynne tymczasowe stanowisko ds. obsługi interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie ( przy drzwiach wejściowych).
 3. Informacje na temat pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie i podejmowanych działań, w związku z pandemią koronawirusa, będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Urzędu – https://chrzanow.eurzad.eu

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie

/-/ Anna Mazur