Komunikat – OPŁATY SKARBOWE i PODATKI – 2020

20
mar

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, w  celu ograniczenia rozprzestrzeniania się korona wirusa, zalecamy ograniczenie wizyt w bankach i w punktach przyjmujących wpłaty.

Prosimy o dokonywanie czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną:

Opłatę skarbową (za: zezwolenia, zaświadczenia, czynności urzędowe) prosimy wpłacać na rachunek główny  Gminy Chrzanów Nr:  64 9410 1010 2002 2000 0156 0001
Nazwa odbiorcy: Gmina Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów.

W przypadku gdy wpłata dokonywana będzie z rachunku innego niż rachunek osoby zobowiązanej do zapłaty, prosimy w tytule wpłaty podać: nazwisko, imię, adres zamieszkania oraz rodzaj opłaty ( np. za zezwolenie na uprawę maku – 30 zł.)

Natomiast wpłaty: podatku,  należności za zużycie wody, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać  na rachunek bankowy podany w nakazie płatniczym, fakturze za zużycie wody lub blankiecie wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.