Rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie upowszechnienia kultury i sportu w Gminie Chrzanów w 2020