Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku 2020

20
mar

mak

 

WNIOSEK W PLIKU PDF

W związku z wprowadzonym na terenie Kraju stanem epidemii i  wprowadzonym w Urzędzie Gminy Chrzanów ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów prosimy o składanie wniosków:

  • drogą elektroniczną: platforma e-Puap, e-mail: gmina@chrzanow.eurzad.eu   
    lub rolnictwo@chrzanow.eurzad.eu  (skan wypełnionego i podpisanego wniosku),
  • wrzucenie do skrzynki na korespondencję, znajdującej się na budynku Urzędu Gminy, obok drzwi wejściowych.

Za wydanie zezwolenia na uprawę maku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 30 zł.

Opłatę skarbową prosimy wpłacać na rachunek główny  Gminy Chrzanów
Nr:  64 9410 1010 2002 2000 0156 0001
Nazwa odbiorcy: Gmina Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zalecamy ograniczenie wizyt w bankach i w punktach przyjmujących wpłaty i  dokonywanie czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną.

Po odnotowaniu wpływu wniosku i opłaty skarbowej na koncie Gminy Chrzanów,  zostanie wydane zezwolenie i doręczone zainteresowanemu.