Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.

25
maj

05-MZ-praca sezonowa na polu po poprawce wmieisionej przez Min _3 aktualizacja

Pobieranie wymazów drive-thru

05-MZ-praca sezonowa na polu po poprawce wniesionej przez Ministerstwo

Lista zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia  Laboratoriów  na terenie województwa lubelskiego które wykonują badania w kierunku Covid-19.
Lubelskie
  1. WSSE w Lublinie; ul Pielęgniarek 6, Lublin
  2. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach; ul. Lubelska 4 ,Puławy
  3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Żołnierzy Niepodległej 8, Lublin
  4. Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Chodźki 1, Lublin
  5. SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej, ul. Staszica 16, Lublin
  6. Laboratorium badawczo-rozwojowe VITAGENUM ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, Lublin
  7. Laboratorium Analityczne SP Szpital Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II w Zamościu al. Jana Pawła II10, Zamość