RAPORT O STANIE GMINY CHRZANÓW 2019

17
cze

Szanowni mieszkańcy Gminy Chrzanów

W porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Chrzanów, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. przewidziana jest debata nad raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2019 rok.
W debacie nad raportem o stanie Gminy Chrzanów, oprócz radnych, mogą zabierać głos Mieszkańcy.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6 – 8 ustawy o samorządzie gminnym Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chrzanów do dnia 29 czerwca 2020 r., do godziny 15:30.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wójt Gminy
/-/ Marcin Sulowski

RAPORT O STANIE GMINY CHRZANÓW
Zarządzenie Nr 37.2020 Wójta Gminy Chrzanów z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Chrzanów za 2019 rok
Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2019 rok _2