Pożegnanie Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Chrzanowie.

25
cze

doklepsydryv1

Pożegnaliśmy Jana Biernata wieloletniego działacza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie zamieszkałego w Chrzanowie Drugim. Urodził się 20 marca 1930 roku, a na wieczną służbę odszedł w dniu 23 czerwca 2020 r. przeżywszy 90 lata.
Druh Jan od najmłodszych lat służył miejscowemu społeczeństwu. Realizował swoją pasję życiową i tradycje rodzinne w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Zawodowo pracował jako rolnik w swoim gospodarstwie rolnym.
Na przestrzeni swojego 90-letniego życia był człowiekiem pracowitym i pomocnym. Realizując pasje życiowe gros swoich sił poświęcił zrzeszeniu Ochotniczych Straży Pożarnych. W 1949 roku wstąpił do OSP w Chrzanowie. Od 1955 do 1996 roku pełnił funkcję naczelnika w OSP Chrzanów. Funkcja Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Chrzanowie została mu nadana w 1973 i pełnił ją do 2006 roku.
Był jednym z inicjatorów i głównym organizatorem budowy strażnicy pożarnej w swojej miejscowości, obiekt przekazano do społecznego użytkowania w dniu 6 listopada 1977 roku.
Śp. Jan zawsze starał się łączyć ludzi we wspólnym dziele służby społeczeństwu na straży zdrowia i mienia ludzi. Prowadził wiele działań ratowniczych w czasie pożarów, powodzi, poszukiwań zaginionych biorąc na siebie odpowiedzialność za ludzi i mienie.
Działania Druha Jana były wielokrotnie nagradzane odznaczeniami strażackimi i państwowymi tj.: srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa w 1967r., złoty medal za zasługi dla pożarnictwa w 1974 r., medal honorowy im. J. Tuliszkowskiego w 1998 r, Złoty Krzyż Zasługi w 1971 r., odznaka „ Zasłużony dla Województwa Tarnobrzeskiego w 1989r.
Na asysty strażackie, pomoc w organizacji i współdziałanie mogła liczyć gmina i parafia: było to widoczne w czasie świąt kościelnych i uroczystości patriotycznych. Śp. Jan starał się nie odmawiać pomocy potrzebującym zarówno w swojej pracy zawodowej jak i służbie w szeregach OSP.

Wyrazy uznania i współczucia składają rodzinie:

Wójt Gminy Chrzanów – Marcin Sulowski
z pracownikami Urzędu Gminy Chrzanów
Przewodniczący Rady Gminy  – Mariusz Śmiszek
z radnymi Gminy Chrzanów
Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Chrzanów