Zgłoszenie do udziału w dyskusji o raporcie o stanie Gminy Chrzanów za 2019 rok

1
lip

Szanowni mieszkańcy Gminy Chrzanów,

            W porządku obrad  XV sesji Rady Gminy Chrzanów, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. przewidziana jest debata nad raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2019 rok. 

            W debacie nad raportem o stanie Gminy Chrzanów, oprócz radnych, mogą zabierać głos Mieszkańcy.

            Zgodnie z art. 28aa ust. 6 – 8 ustawy o samorządzie gminnym Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

            Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wójt Gminy
/-/ Marcin Sulowski

ZGŁOSZENIE