„Dobry Start” 2020

3
lip

300plus ds2020Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie  informuje, że od dnia 1 lipca 2020 roku ruszył  program „Dobry Start”.

Wniosek można złożyć:

elektronicznie – od 1 lipca 2020 do 30 listopada 2020 (za pomocą bankowości elektronicznej i za pośrednictwem portalu Emp@tia)

–  tradycyjnie (papierowo)od 1 sierpnia 2020 do 30 listopada 2020.

 Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku w wysokości 300,00zł., z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez dzieci do ukończenia 20 roku życia ( w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia), niezależnie od dochodów rodziny.

WAŻNE!

 Świadczenie Dobry Start nie przysługuje: 

  • studentom 

  • przedszkolakom 

  • uczniom zerówki 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 roku. Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września 2020 roku.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia. Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

Jeżeli nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej można pobrać formularz wniosku i złożyć od 1 sierpnia 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, 23-305 Chrzanów Trzeci 112, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka  tj. od 7.30 do 15.30

Wniosek do pobrania