Przebudowa drogi powiatowej nr 2809l Chrzanów – Otrocz

5
lip

otrocz 072020_1

W 2020 r. Powiat Janowski, przy udziale Gminy Chrzanów,  wykonał przebudowę  drogi powiatowej nr 2809L Chrzanów – Otrocz. Po wykonaniu zadania na przebudowywanym odcinku o długości prawie 5 km  powstała nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,50 m.

otrocz 072020_2

W ramach inwestycji wykonano również wycinkę starych i nasadzenia nowych drzew, przebudowano i oczyszczono przepusty pod koroną drogi, wybudowano oraz przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne, wykonano perony przystankowe, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

DSC01485rondo

Powstało pierwsze w gminie Chrzanów rondo.

otrocz 072020_3

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 955 088,56 zł , z czego 60% pochodziło ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałą kwotę  tzw. „wkład własny” zabezpieczyły samorządy:

  • Powiat Janowski (45 %)

  • Gmina Chrzanów (55 %).

otrocz 072020_4