Konkurs ,,Ekolubelskie 2020’’

10
lip
Regulamin konkursu kelly-neil-omEpnvmwWz0-unsplashUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  organizuje konkurs pod nazwą: ,,Ekolubelskie 2020’’.
Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”.
Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Do udziału są zaproszeni rolnicy ekologiczni z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.
Zgłoszenia należy przesyłać do 27 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4,
20-029 Lublin
z dopiskiem: „Ekolubelskie 2020”
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji dotyczących w/w konkursu.
Link do strony Urzędu Marszałkowskiego, na której zawarte są wszystkie informacje dotyczące konkursu:
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-i-edycja-konkursu-ekolubelskie-2020/.
W załączeniu regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszenia
Regulamin konkursu
Agata Klocek
Główny Specjalista
Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
OT Lublin
Tel. 694 407 372
www.kowr.gov.pl