Zwrot podatku akcyzowego sierpień 2020

27
lip
Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien:
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Chrzanów wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła po raz pierwszy w drugim terminie do wniosku należy dołączyć informację z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
Od 1 do 30 października 2020 r.
Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2020 roku