Stypendia uczniowskie Marszałka Województwa Lubelskiego

24
sie

W roku szkolnym 2020/2021 Województwo Lubelskie będzie realizowało dwa programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych osób, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub uczniami liceum ogólnokształcącego.

[szczegółowe informacje dot. programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych” w artykule]

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w oparciu o projekt pozakonkursowy „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”, w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami szkół zawodowych. [szczegółowe informacje dot. programu „Lubelska kuźnia talentów” w artykule]

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w oparciu o projekt pozakonkursowy „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”, w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane w terminie od 1 do 18 września 2020 r.

Do udziału w projektach zachęcamy również, spełniających kryteria, uczniów z niepełnosprawnościami. Strona internetowa Województwa Lubelskiego – www.lubelskie.pl oraz budynek UMWL przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie, dostosowane są do korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.

Szczegółowych informacji na temat programów stypendialnych dla uczniów oraz niezbędnej pomocy udzielają pracownicy Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie.

Ze względu na sytuację epidemiczną zachęcamy do kontaktu telefonicznego – nr. telefonów: (81) 44 16 709; (81) 44 16 716; (81) 47 81 410; (81) 47 81 459 lub poprzez skrzynkę e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30.