Wnioski na ŚWIADCZENIA RODZINNE i FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

2
wrz

można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (wersja papierowa) w siedzibie:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów
w dniach i godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

W okresie zasiłkowym 2020/2021 trwającym od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021r. należy wykazać dochody za rok 2019 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Ponadto informuje się, że w ustawie o świadczeniach z funduszu alimentacyjnym zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • 900, 00 zł., na osobę w rodzinie to nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  • Wprowadzono regułę „złotówka za złotówkę”, która do tej pory była stosowana w świadczeniach rodzinnych. Osoby uprawnione otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wynosić 100 zł.

Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego, czyli od 01 października 2020 r.

Wzory wniosków do pobrania:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111