Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z terenu Gminy Chrzanów

10
wrz
Rok 2020
Odpady selektywne i niesegregowane (zmieszane)
Miejscowości:
Chrzanów Pierwszy, Chrzanów Drugi,  Chrzanów Trzeci, Otrocz
data odbioru w następujących terminach:
21.09.2020
19.10.2020
23.11.2020
21.12.2020
Miejscowości:
Chrzanów Czwarty, Łada, Malinie, Chrzanów Kolonia,
data odbioru w następujących terminach:
28.09.2020
26.10.2020
30.11.2020
28.12.2020
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych:
Chrzanów Pierwszy
Chrzanów Drugi
Chrzanów Trzeci
Chrzanów Czwarty
Chrzanów Kolonia
Łada
Malinie
Otrocz
29.10.2020
Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady budowlane
i rozbiórkowe, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte leki
i chemikalia, zużyte opony (od samochodów osobowych i busów do wysokości 1m 20 cm)