OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

10
wrz
Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka Konkursu dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.
               Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczeństwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.
               Szczegółowe  informacje i zasady przyznawania nagród zostały umieszczone na stronie internetowej Kasy.
     W związku z powyższym Placówka zwraca się z prośbą o rozpropagowanie ww. Konkursu i wywieszenie plakatu w salach obsługi interesantów, zamieszczenie w lokalnej prasie, na stronie internetowej, itp.. Liczymy, że nasz konkurs spotka się z pozytywnym odbiorem.
                Termin zgłaszania do konkursu testowego upływa 15-09-2020.