Informacja Gminnego Biura Spisowego w Chrzanowie (GBS)

18
wrz

spis091820211Gminne Biuro Spisowe w Chrzanowie (GBS) informuje, że od początku września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce odbywa się obowiązkowe badanie statystyczne –  Powszechny Spis Rolny 2020. Powszechny Spis Rolny 2020 jest prowadzony przede wszystkim metodą samospisu internetowego, w którym rolnicy mogą sami spisać się przez Internet, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem https://spisrolny.gov.pl

 W spisie rolnym zapytamy m. in. o osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym , typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie. W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można dokonać spisu dzwoniąc na infolinię pod numer 22 279 99 99.

Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu, w Urzędzie Gminy Chrzanów (Chrzanów Trzeci 112) pok. nr 21 jest udostępnione bezpłatne stanowisko komputerowe do dokonania samospisu internetowego. Z komputera można skorzystać w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530 lub w godzinach późniejszych jednak po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr (15) 87 55 132.

Z gminnym Biurem Spisowym w Chrzanowie kontaktować można się telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu: (15) 87 55 132, a także w godzinach popołudniowych – do godz. 20:00 pod nr: 579470757.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza lub kontaktu telefonicznego ze strony rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczynają pracę 1 października 2020 r. Będą oni wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem oraz upoważnienia do realizacji spisu, a ich tożsamość będzie można dodatkowo zweryfikować dzwoniąc pod podany numer infolinii: 22 179 99 99.

Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

spis091820212

Dlaczego spis jest potrzebny?

Powszechny spis rolny jest organizowany co 10 lat. Jedno badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

 

Gdzie szukać informacji?

Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl.

 

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

spis091820213