UPRAWA MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH w 2021 r.

25
wrz
Uprawa konopi w Polsce
Proszę o zgłaszanie zamiaru prowadzenia upraw maku i konopi włóknistych na terenie gminy Chrzanów w 2021r. Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy w Chrzanowie w terminie do 14 października 2020 roku.mak
 UWAGA! Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę w/w roślin. Jednak nie zgłoszenie powierzchni uprawy będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na uprawę tych roślin. Oprócz niniejszego zgłoszenia w celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek. O terminie składania wniosków poinformujemy na stronie internetowej UG Chrzanów w stosownym terminie.
Informujemy, że kto uprawia mak i konopie włókniste bez zezwolenia wymaganego prawem, podlega odpowiedzialności karnej.
Zgłoszenia można dokonywać na formularzu zgłoszeniowym  zamieszczonym poniżej.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY