UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU

30
paź

DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
NALEŻĄCYCH DO OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT GRUNTOWYCH
Na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r.
województwo Lubelskie
dane ewidencyjne aktualne na dzień 25 sierpnia 2020 r.
powiat Janowski
gmina Chrzanów
Nadleśnictwo Janów Lubelski
według stanu na dzień
1 października 2020 r.
Obręb ewidencyjny

OTROCZ

MALINIE

ŁADA

CHRZANÓW PIERWSZY

CHRZANÓW TRZECI

CHRZANÓW CZWARTY

CHRZANÓW LASY

CHRZANÓW DRUGI

CHRZANÓW KOLONIA

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych
gminy Chrzanów