Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrzanów Drugi od km 0+007,5 do km 0+220

2
lis

chd1

Po wykonaniu przebudowy drogi powstała nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3m, długości 212,5m i powierzchni ponad 637 m2

chdz2

Zadanie zostało zakończone i odebrane 4 września 2020 roku oraz dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotą 40 000,00 zł. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 76 201,10 zł.