Program „Wspieraj Seniora” 2020

9
lis

wssen112020

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 (Senior rejestruje godzinę zgłoszenia).
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.
Zgłoszenie zostanie przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej (pracownik rejestruje godzinę zgłoszenia)
Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Koszt zakupów pokrywa Senior.
Mając na uwadze zasady bezpieczeństwa realizacji usługi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie podczas kontaktu telefonicznego z Seniorem wskaże konkretną osobę ( podając imię i nazwisko ), która dowiezie zakupy oraz wskaże  termin i godzinę realizacji zamówienia.
Bardzo prosimy Seniorów o zachowanie szczególnej ostrożności i uwrażliwiamy na osoby podszywające się za realizatorów tego zadania.
W razie wątpliwości prosimy dzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie  tel. 15 87 55 539