,, Aktywna Tablica”

16
lis
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024

 ,, Aktywna Tablica”

 Umowa nr 2/AT/2020 zawarta w dniu 18 listopada 2020 roku
Wartość zadania: 52 500,00zł.
Wartość udzielonego wsparcia: 42 000,00 zł.
Wkład własny Gminy to: 10 500,00 zł.
 aktpeb181121
W ramach realizacji programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne
dla szkół z terenu Gminy Chrzanów
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – trzy laptopy, tablica interaktywna oraz dwa projektory o łącznej wartości 17 500,00zł.
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Ładzie – laptopy 7 sztuk o łącznej wartości 17 500,00zł.
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Otroczu – laptopy 7 sztuk o łącznej wartości 17 500,00zł.