Kondolencje

3
gru

kjch
Księdzu Proboszczowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jacka w Chrzanowie

Wiesławowi  Łobaza

 składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

MAMY

Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski z pracownikami
i Przewodniczący Rady Gminy Chrzanów Mariusz Śmiszek z radnymi.

„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie;
jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;
jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
I w życiu więc i śmierci należymy do Pana”

(List do Rzymian 14,7-8)