Przebudowa drogi gminnej nr 108815L w miejscowości Chrzanów Pierwszy

15
gru

IMG_20200910_120216

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie i jego pozytywnej ocenie przez komisję wojewódzką Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Wiesławą Król podpisali umowę w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108815L w miejscowości Chrzanów Pierwszy. Zgodnie z umową wartość dofinansowania obliczona na podstawie kosztorysu inwestorskiego to kwota  239 648,00 zł.

 

 

Po ogłoszeniu postępowania przetargowego w wyznaczonym terminie oferty złożyło pięć firm. Najkorzystniejszą z nich złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Janowa Lubelskiego za kwotę 270 432,41 zł. W dniu 26 czerwca 2020 roku została podpisana umowa o roboty budowlane nr 5.IZPD.2020 na wartość 270 432,41 zł. Został przekazany plac budowy i rozpoczęto prace polegające na przebudowie drogi.
IMG_20201113_080825
Zakres prac obejmował między innymi:
  • roboty przygotowawcze
  • wykonanie podbudowy drogi
  • wykonanie chodnika
  • wykonanie umocnienia skarp przy pomocy prefabrykowanych ścian oporowych
  • wykonanie nawierzchni drogi
  • roboty wykończeniowe i organizacja ruchu

 

Po wykonaniu przebudowy drogi powstała nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 423m i powierzchni ponad 2 253 m2.

IMG_20201113_080710

Wartość dofinansowania zadania ostatecznie wyniosła 189 302,00 zł, zaś wkład Gminy Chrzanów to kwota  81 130,41 zł.
IMG_20201113_080916
Zadanie zostało zakończone i odebrane 13 października 2020 roku.

tablica30312020

Zadanie dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego kwotą 189 302,00zł