Życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021

22
gru
bnv3

Najwyższy Ojciec dotknął w dziele Bożego Narodzenia najbardziej czułych pragnień,
odsłonił rodzinność swych uczuć, które z łona Trójcy Świętej
nieustannie rodzą światu Miłość.
Stefan Kardynał Wyszyński

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021 prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia:
głębokiego przeżycia tajemnicy betlejemskiego żłóbka,
mocnej wiary i nadziei zakorzenionej w miłości Boga, Kościoła i Ojczyzny,
radości, pokoju serca i ludzkiej życzliwości,
zdrowia, siły i niezawodnej opieki Matki Najświętszej w Roku Pańskim 2021.

Wójt Gminy Chrzanów
Marcin Sulowski

Przewodniczący Rady Gminy Chrzanów 
Mariusz Śmiszek

Pracownicy Urzędu Gminy Chrzanów

Radni Gminy Chrzanów