Przebudowa drogi gminnej nr 108807L w miejscowości Chrzanów Czwarty od km 0+065 do km 1+055

20
sty

IMG_20201218_095039

Gmina Chrzanów w 2020 roku uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej nr 108807L w miejscowości Chrzanów Czwarty od km 0+065 do km 1+055.
Zgodnie z umową wartość dofinansowania wyniosła 1 215 976,00 zł.

IMG_20201218_094832

W wyznaczonym terminie oferty złożyło sześć firm zainteresowany realizacją inwestycji.
Najkorzystniejsza firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Tomaszowa Lubelskiego stanowiła kwotę 967 945,34 zł.
W dniu 11 września 2020 roku została podpisana umowa o roboty budowlane i przystąpiono do realizacji zadania.
Zakres prac obejmował między innymi:
  • roboty przygotowawcze
  • wykonanie podbudowy drogi
  • wykonanie zjazdów
  • przebudowa przepustów pod koroną drogi
  • przebudowa oświetlenia
  • wykonanie umocnienia skarp przy pomocy płyt prefabrykowanych
  • wykonanie nawierzchni drogi
  • roboty wykończeniowe i organizacja ruchu

IMG_20201218_094704

IMG_20201218_094637_1

IMG_20201218_094824

Po wykonaniu przebudowy drogi powstała nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,50m (poprzednia 4,00m), długości 990m i powierzchni ponad 5 445,00 m2.
Zadanie zostało zakończone i odebrane 27 listopada 2020 roku oraz dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego kwotą 719 065,00 zł