Od 9 lutego 2021 numer alarmowy 998 zostanie przełączony do CPR

3
lut
Screenshot_2021-02-03 998 pdf
Od 8 lutego 2021 r. w województwie lubelskim rozpocznie się pilotażowe przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.
Proces ten będzie trwał 6 dni i zakończy się 15 lutego 2021 r.
W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 mieszkaniec w powiecie janowskim wybierając numer alarmowy straży pożarnej 998
zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.
  Podstawowe zalety koncentracji numerów alarmowych:
  • szybsze powiadamianie służb ratowniczych
  • eliminowanie / filtrowanie wywołań niezasadnych
  • zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu
  • obsługa zgłoszeń alarmowych od obcokrajowców
  • obsługa zgłoszeń typu eCall oraz SMS
  • możliwość ciągłego podtrzymywania rozmowy ze zgłaszającym z jednoczesnym aktualizowaniem informacji w formatce
Przejęcie numeru 998 na 112 na terenie powiatu janowskiego ustalono na dzień 9 lutego 2021 r.