Akcja – „Tydzień Pomocy osobom Pokrzywdzonym” od 22 do 28 lutego 2021r.