Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków

9
mar

Fundacja EFC_ stypendysci_program Horyzonty

Szanowni Państwo,

do dnia 31 marca trwa rekrutacja do 11 edycji   Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków.   Program Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczennic i uczniów pochodzących z małych miejscowości, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą się dalej rozwijać w wybranych liceach i technikach w dużych miastach.

Udział w programie sprawia, że uczniowie rozwijają swój potencjał, pewność siebie i świadomie decydują o swojej przyszłości – realizują pasje, spełniają marzenia, zostają studentami najlepszych uczelni na świecie. Tworzą zżytą i wspierającą się społeczność, angażują się w działania społeczne i obywatelskie.

ULOTKA

Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. Pokrywa koszty   zamieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej. Stypendyści   wyjeżdżają razem na ferie i obozy letnie, finansowane przez obie Fundacje. W programie Horyzonty podopieczni mają zapewnioną opiekę   regionalnych koordynatorów w mieście nauki,   wsparcie fundacyjnego psychologa, otrzymują też   indywidualne, tutorskie wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i wyborze dalszej ścieżki życiowej.

Rekrutacja do   Programu Stypendialnego Horyzonty trwa   od 15 lutego do 31 marca 2021 r. Aplikować należy za pośrednictwem strony   www.efc.edu.pl

Do tej pory   Program Stypendialny Horyzonty wsparł edukację blisko 800 uczniów. Obecnie 200 stypendystów uczy się w 19 szkołach średnich w całej Polsce.
Więcej informacji:  www.efc.edu.pl

Edukacyjna Fundacja
im. Romana Czerneckiego

ul. Mokotowska 63/60
00-533 Warszawa
www.efc.edu.pl
+48 606 770 955
biuro@efc.edu.pl