Zawiadomienie dla plantatorów maku niskomorfinowego i konopi włóknistych z terenu Gminy Chrzanów – 17 marzec 2021

17
mar
mak
Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Chrzanów, którzy wyrazili chęć uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2021 roku, o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wydanie zezwoleń na uprawę w/w roślin.
Wnioski o wydanie zezwoleń , wraz z opłatą skarbową w wysokości 30 zł. proszę składać w Urzędzie Gminy w Chrzanowie, (kontakt z pracownikiem przez domofon) ,więcej informacji pod numerem telefonu 15 8755132.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zalecamy ograniczenie wizyt w bankach i punktach przyjmujących wpłaty i dokonywania czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną. Rachunek główny Gminy Chrzanów Nr 64 9410 1010 2002 2000 0156 0001 Nazwa odbiorcy: Gmina Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, 23 – 305 Chrzanów.
Uprawa konopi w Polsce
Osoby które nie dostosują się do powyższych zaleceń, uprawiając mak i konopie bez zezwolenia zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 z późn.zm.
Wymagane dokumenty
  • oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o którym mowa w art. 48 ust.1 w/w ustawy
  • oświadczenie  wnioskodawcy , że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art.63 lub 64, i wykroczenia o których mowa w art.65 w/w ustawy
  • w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw dołącza się zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we  własnym zakresie na cele określone w art.45 ust.3 w/w ustawy
  • umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku / konopi włóknistych
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 30 zł. za wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych
  • faktura zakupu materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie
  • etykieta z opakowania materiału siewnego maku lub konopi włóknistych.

WNIOSEK