Debata nad Raportem o stanie Gminy Chrzanów 2020

22
cze

 Szanowni mieszkańcy Gminy Chrzanów

            W porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy Chrzanów, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa)  przewidziana jest debata nad raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2020 rok.
W debacie nad raportem o stanie Gminy Chrzanów, oprócz radnych, mogą zabierać głos Mieszkańcy.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 – 8 ustawy o samorządzie gminnym Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

W załączeniu:

  • Proponowany wzór zgłoszenia do debaty nad Raportem o stanie Gminy Chrzanów za 2020 rok
  • Klauzura informacyjna

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chrzanów do dnia 29 czerwca 2021 r., do godziny 15:30.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Materiały potrzebne do debaty.

Strona internetowa RAPORT o stanie Gminy Chrzanów w 2020 roku

Wójt Gminy
/-/ Marcin Sulowski