„Co w LGD piszczy” czyli garść informacji na temat realizacji programu LEADER 2014-2020.

27
cze

europa lgd

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” działa na rzecz mieszkańców powiatu janowskiego od 2004r.
W okresie Programowania PROW na lata 2014-2020 realizuje Lokalną Strategię Rozwoju – budżet całkowity wynosi 4860000 zł z czego do 30.05.2021 r. zostało wykorzystane  3621868,16zł. Środki te zostały rozdysponowane  w całym powiecie janowskim. Stowarzyszenie LGD „Leśny Krąg” realizuje dwa cele szczegółowe. Pierwszy z nich dotyczy Rozwoju gospodarczego obszaru LGD „Leśny Krąg” poprzez przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia, drugi z nich to  podniesienie atrakcyjności obszaru i poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału  społecznego  terenu LGD „Leśny Krąg” w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze. W ramach tych celów zostały uruchomione poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  i 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W 2021r. zaistniała możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe na realizację LSR. Zwiększenie budżetu  dotyczyło Poddziałania 19.2 w kwocie 312000 euro co daje 1248000 zł oraz działania 19.4, gdzie suma dodatkowych środków to 37440  euro czyli 149760 zł. W terminie od dnia 27.05.2021 r. do dnia 7.06.2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne. Mieszkańcy obszaru LGD mogli zgłaszać swoje uwagi i wnioski. W III kwartale 2021r. planowane są nabory  wniosków o wparcie dla  jednostek samorządu terytorialnego oraz na podjęcie działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa  do doradztwa, które będzie prowadzone w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” przy ul. Ogrodowej 16 23-300 Janów Lubelski od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.