I N F O R M A C J A szacowanie strat

29
cze

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce w dniu 26 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Chrzanów informujemy o naborze wniosków na szacowanie strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku gradu, nawalnego deszczu.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym ( nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. składanych do ARiMR, który  należy udostępnić do wglądu komisji). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie jeśli występuje.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Chrzanów (sekretariat) do dnia 12 lipca 2021 r.

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy-1

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich

zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza

Prośba o potw. duplikatu