Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

6
lip

Screenshot 2021-07-06 at 20-20-24Informacja dla mieszkańców o możliwości przystąpienia do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Chrzanów informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Chrzanów”.

Gmina Chrzanów będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje: Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów lub u Sołtysa w każdym sołectwie.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej Gminy Chrzanów.

Nabór wniosków będzie trwał do 31 lipca 2021 r.

Termin odbioru odpadów od rolników z terenu naszej gminy przewidywany jest na
II-III kwartał 2022 r.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku, gdy Gmina Chrzanów otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Wniosek o udział w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” znajduje się w załączniku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chrzanów, Chrzanów Trzeci 112 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 15/8755132.

WNIOSEK