Zwrot podatku akcyzowego sierpień 2021

26
lip
Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien:
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Chrzanów wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 luty 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła do wniosku należy dołączyć informację z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
Od 1 do 29 października 2021 r.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku