OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI – źródeł ciepła i źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu