POŻEGNANIE LATA – 22 sierpnia 2021

28
sie

europa lgd

1zdpl2108

DSC04437

Informacja o przeprowadzonym wydarzeniu „Pożegnanie lata” – piknik integracyjny w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

DSC04818

W okresie lipiec – październik 2021r. w ramach projektu granowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w gminach powiatu janowskiego  odbyły się wydarzenia, które miały na celu organizację ciekawych, pełnych atrakcji, plenerowych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, promujących  obszar objęty LSR, lokalną historię, kulturę i sztukę. Wydarzenia miały również na celu zwiększenie skuteczności działań promujących zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań mających na celu aktywne spędzanie czasu wolnego. Wydarzenia były odpowiedzią na oczekiwania i sugestie społeczności wiejskiej.

DSC04763

Dnia 22 sierpnia 2021r. z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Chrzanów Czwarty „Chrzanowianki” odbył się na boisku sportowym w Chrzanowie piknik integracyjny „Pożegnanie lata”. Był to dzień pełen atrakcji dla dzieci, które mogły korzystać z urządzeń rekreacyjnych, brać udział w zabawach i konkursach  przeprowadzanych przez animatora,  a także zrobić sobie zdjęcie w Fotobudce. Wszyscy uczestnicy zaś mogli spróbować regionalnych produktów oferowanych przez organizatora. W pikniku udział wzięło ok. 500 osób.

DSC04843