UPRAWA MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH w 2022 r.

1
paź
mak
Proszę o zgłaszanie zamiaru prowadzenia upraw maku i konopi włóknistych na terenie gminy Chrzanów w 2022r.
Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy w Chrzanowie lub sołtysa, w terminie do  12 października 2021 roku.
UWAGA! Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę w/w roślin.
Jednak nie zgłoszenie powierzchni uprawy będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na uprawę tych roślin.
Oprócz niniejszego zgłoszenia w celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek.
O terminie składania wniosków poinformujemy na stronie internetowej UG Chrzanów w stosownym terminie.
Informujemy, że kto uprawia mak i konopie włókniste bez zezwolenia wymaganego prawem, podlega odpowiedzialności karnej.

ZGŁOSZENIE DO POBRANIA