Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Chrzanów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok