UCZNIOWIE NASZYCH SZKÓŁ POZNAJĄ POLSKĘ

2
lis
A3_Poznaj_Polskę_na_FB
W ramach ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę” Gmina Chrzanów uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów, wycieczek szkolnych  związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki tj. Kultury i dziedzictwa narodowego, Największymi osiągnięciami polskiej nauki oraz  Śladami Polskiego Państwa Podziemnego.
Przedsięwzięcie ma celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane wycieczki szkolne do Warszawy, Kazimierza Dolnego, Puław oraz Czarnolasu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 31 010,00zł.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 24 808,00zł.

Kwota wkładu własnego Gminy – 6 202,00zł.