Zawieszenie od 2 listopada 2021 roku udzielania pomocy prawnej i porad obywatelskich w formie bezpośredniej

2
lis

Starosta Janowski informuje o zawieszeniu od 2 listopada b.r. udzielania pomocy prawnej i porad obywatelskich w formie bezpośredniej, w wyznaczonych do tego celu lokalach.

Informacja Starosty – listopad 2021

Informacja-Starosty-listopad-2021-2