Budowa boiska wielofunkcyjnego i remont Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie im Marszałka Józefa Piłsudskiego

4
lis

84DSC06692

Gmina Chrzanów zrealizowała prace budowlane związane z zadaniem inwestycyjnym współfinansowanym z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego i remont  Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzanowie”.
Celem zrealizowanego projektu było podniesienie sprawności fizycznej, głównie dzieci i młodzieży gminy, oraz aktywizacja osób dorosłych. Wybudowana oraz wyremontowana infrastruktura sportowa stworzyła warunki do przeprowadzenia odpowiednich procesów szkoleniowych i edukacyjnych związanych z uprawianiem sportu, ułatwiła dostęp do odpowiedniej jakości obiektów sportowych oraz zwiększyła liczbę i znacząco podniosła jakość obiektów sportowych na terenie naszej gminy. Zrealizowana inwestycja umożliwia propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych oraz pozwala na zorganizowanie wolnego czasu oraz jego ukierunkowanie w stronę sportu. 81DSC06325
Zgodnie z podpisaną w dniu 7 kwietnia 2020 r. umową pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu, a Gminą Chrzanów jako suma wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją zadania przyjęto kwotę 811 224,00 zł. Przewidywane dofinansowanie Ministra Sportu miało stanowić  kwotę 567 800,00 zł.
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej:
 koszt realizacji inwestycji zamknął się w kwocie 578 837,94 zł
z czego dofinansowanie udzielone przez Ministra Sportu wyniosło 405 186,56 zł  tj. 70% .
W ramach zadania zostały wykonane następujące roboty budowlane:
  • budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki i kort tenisowy o sztucznej nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami i utwardzeniem z kostki do jazdy na wrotkach,
  • uszczelnienie dachu hali sportowej,
  • renowacja nawierzchni boiska w hali sportowej.
W dniu 19 października.2021 r.  z udziałem Pana Jerzego Bieleckiego Posła na Sejm RP i członków Zarządu Powiatu Janowskiego (starosty Artura Pizonia, wicestarosty Michała Komackiego, członka zarządu i Dyrektora Szkoły Władysławy Sowy oraz członka zarządu Zenona Zyśko) dokonano uroczystego otwarcia obiektu.

159DSC06815

Po uroczystym przecięciu wstęgi, poświęcenia obiektu dokonał proboszcz parafii Chrzanów ks. kan. Wiesław Łobaza.
Otwierając inwestycję Wójt Gminy Chrzanów – Pan Marcin Sulowski wyraził radość z wykonania pierwszego tego typu boiska w Gminie Chrzanów. Podkreślił, że Gmina Chrzanów uzyskała maksymalny –  70% poziom dofinasowania na tę inwestycję oraz zwrócił uwagę że  były to środki krajowe pochodzące  z Ministerstwa Sportu i pozyskanie ich dla tak małej gminy było dużym wyzwaniem.

187DSC06840