Rozporządzenie Nr 27 Wojewody Lubelskiego – ryzyko wystąpienia grypy ptaków