Laboratoria Przyszłości w szkołach Gminy Chrzanów

1
gru

logo laboratoria przyszłości         logo gov techlogo polski ład

„Laboratoria Przyszłości” to program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych w całej Polsce. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, poprzez sfinansowanie zakupu wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria  Przyszłości  to  inicjatywa edukacyjna  realizowana  przez  Ministerstwo  Edukacji  i  Nauki  we  współpracy  z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach „Polskiego Ładu”.

W ramach tego projektu Gmina Chrzanów otrzymała wsparcie finansowe dla szkół w wysokości:

·         Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrzanowie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 60 tys. zł

·         Publiczna Szkoła Podstawowa w Ładzie – 30 tys. zł

·         Publiczna Szkoła Podstawowa w Otroczu – 30 tys. zł

Wysokość wsparcia dla poszczególnych szkół jest uzależniona od liczby uczniów.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości naszych uczniów, takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Będą to między innymi:

·         Drukarki 3D z akcesoriami

·         Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami

·         Stacje lutownicze do mikrokontrolerów

·         Zestawy audio-wideo

Od 1 września 2022 r. w takie nowoczesne pomoce dydaktyczne będą musiały być wyposażone wszystkie szkoły podstawowe w Polsce.

Laboratoria  Przyszłości to  nowoczesny  sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania  nie  tylko  na lekcjach techniki i  w  ramach  innych   obowiązkowych  zajęć edukacyjnych,  lecz  także   w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

„Laboratoria Przyszłości” to realny wpływ na przyszłość polskiej edukacji.