Przebudowa dróg gminnych nr 108813L i 108814L w miejscowości Chrzanów Pierwszy

10
gru
Gmina Chrzanów przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowała zadanie
pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 108813L i 108814L w miejscowości Chrzanów Pierwszy.

drogachp03022022414

Umowa z wykonawcą została podpisana 30.09.2021. W ramach zadania przewidziano budowę jednojezdniowej o nawierzchni bitumicznej, chodnika dla ruchu pieszych o szerokości 2,0m, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego wraz z aktywnym przejściem dla pieszych.

drogachp03022022410

Wartość robót to kwota 1 108 890,63 zł, w tym 532 963 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 500 000 zł zostało przeznaczone ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostała kwota w wysokości 75 927,63 finansowana  jest ze środków własnych gminy Chrzanów.
drogachp03022022411
Nowa nawierzchnia asfaltowa i chodnik prowadzi od drogi powiatowej do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie i kościoła parafialnego w Chrzanowie.

drogachp03022022412