12.5 mln. zł rozdysponowane wśród beneficjentów Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.