Zwrot podatku akcyzowego luty 2022

17
sty
Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien:
  • w terminie od 1 luty 2022 r. do 28 luty 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Chrzanów wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła do wniosku należy dołączyć informację z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
34,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
Od 1 do 30 kwietnia 2022 r.
INFORMACJE i WZORY MINISTERSTWA