Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim -Polski Ład- 18.01.2022

18
sty

pollad

Szanowni Państwo, z Nowym Rokiem weszły w życie zmiany przepisów podatkowych, wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża podatkową część  kompleksowego programu społeczno-gospodarczego Polski Ład.

Staramy się wspierać naszych klientów we właściwym wypełnianiu obowiązków podatkowych, dlatego też w Urzędzie Skarbowym w Janowie Lubelskim zostały uruchomione dyżury pracowników dotyczące udzielania informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych z zakresu zagadnień Polskiego Ładu. Pracownicy urzędu skarbowego są dostępni w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00.

Informacje będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji pod numerem telefonu 515 102 457.

Wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, można umówić korzystając z usługi rezerwacji na stronie https://wizyta.podatki.gov.pl .

Zachęcamy do korzystania z dodatkowych materiałów zamieszczonych na stronach internetowych:

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad

https://www.gov.pl/web/polski-lad

https://eureka.mf.gov.pl

https://wiecejwportfelach.gov.pl

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/komunikat-instrukcja-dla-platnika-polski-lad

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pytania-i-odpowiedzi-polski-lad/

Możecie również Państwo skorzystać bezpośrednio z poniższych opracowań Ministerstwa Finansów.

Polski_Lad_Podręcznik_programu
Polski_Lad_przewodnik_dla_emeryta_rencisty
Polski_Lad_przewodnik_dla_pracodawcy
Polski_Lad_przewodnik_dla_pracownika
Polski_Lad_przewodnik_Pit0_dla_rodzin_4+
Polski_Lad_przewodnik_Pit0_senior
Polski_Lad_przewodnik_Pit-2