Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii odnośnie wyznaczenia lekarzy weterynarii obsługujących teren gminy w roku 2022